Arhivi Kategorije: Učbeniški sklad

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad na šoli je oblikovan na osnovi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/2017).

Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad so vključeni učbeniki, objavljeni v katalogu učbenikov.

  • Učenke in učenci si tako lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.
  • Izposodijo si lahko le komplet, ne pa posameznih učbenikov.
  • Vsi učenci so uporabniki učbeniškega sklada. Le tisti, ki tega ne želijo, v šolo prinesejo odjavnico.
  • Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo. Če je učbenik poškodovan, izgubljen ali uničen, se zanj plača odškodnina v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/2017). Učbenik se smatra za izgubljen, če ga učenec ne vrne do zadnjega dne pouka.
  • V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv (razen v 1. in 2. razredu), zato jih starši kupijo sami.
  • Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.
  • Učenci učbenike v izposojo dobijo v prvem tednu novega šolskega leta.

Posredujemo nekaj aktualnih informacij v zvezi z izposojo in nakupom šolskih gradiv in potrebščin, ki jih bodo učenci v šolskem letu 2019/20 potrebovali.

Učenci so dobili domov prijavnico za izposojo učbenikov in bodo učbenike prejeli najkasneje v prvem tednu novega šolskega leta. Seznami učbenikov za posamezne razrede so objavljeni spodaj.Sezname za delovne zvezke in ostale potrebščine ste prejeli v  mesecu juniju. Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite sami. Poleg teh seznamov ste prejeli tudi promocijsko gradivo in naročilnice različnih ponudnikov. Preverite ali se njihova ponudba ujema z našimi seznami. Odločite se za tistega, ki vam najbolj ustreza ali pa stopite do najbližje papirnice in kupite delovne zvezke in potrebščine tam. Pomagajte si s številkami EAN, zapisanimi poleg delovnih zvezkov.

Seznami delovnih zvezkov in potrebščin  za  posamezne  razrede so objavljeni spodaj.

Skrbnica učbeniškega sklada:  Jožica Gal

UČBENIKI 2019 – 20

DZ in potrebščine 1. razred 19

DZ in potrebščine 2. razred 19

DZ in potrebščine 3. razred 19

DZ in potrebščine 4. razred 19

DZ in potrebščine 5. razred 19

DZ in potrebščine 6. razred 19

DZ in potrebščine 7. razred 19

DZ in potrebščine 8. razred 19

DZ in potrebščine 9. razred 19