Arhivi Kategorije: O šoli

Kontakti

Elektronski naslov: project1.osmbsp@guest.arnes.si

Št. podračuna: 01313-6030680580

Davčna številka: SI 15317765

RAVNATELJ: (02) 80 33 232

TAJNIŠTVO: (02) 80 33 230

RAČUNOVODSTVO: (02) 80 33 230

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: (02) 80 33 234

KNJIŽNICA: (02) 80 33 235

ZBORNICA: (02) 80 33 233

KUHINJA: (02) 80 33 237

VRTEC: (02) 80 33 231

O šoli

Osnovna šola Šmartno na Pohorju
Šmartno na Pohorju 24a
2315 Šmartno na Pohorju

Tel.: (02) 80 33 230

USTANOVITELJ

Ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Šmartno na Pohorju je Občina Slovenska Bistrica.

ORGANI UPRAVLJANJA 

  • Ravnatelj: Boris Sekol
  • Svet zavoda: predstavniki ustanovitelja, predstavniki staršev in predstavniki zavoda.
  • Strokovni organi: pedagoški zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni  aktivi, razredniki.

ŠOLSKI OKOLIŠ

Osnovna šola Šmartno na Pohorju izvaja vzgojno-izobraževalno dejavnost za učence iz naslednjih naselij: Šmartno na Pohorju, Frajhajm, Bojtina, Sp. Prebukovje, Zg. Prebukovje, Smrečno, Zg. Nova vas, Ošelj, Kalše-od hišne številke 12 dalje), Planina pod Šumikom (hišne številke 3,7,13 in 14).