Arhivi Kategorije: Strokovni aktivi

Strokovni aktivi

Na šoli delujejo naslednji strokovni aktivi:

  • aktiv OPB – vodja je učiteljica Nevenka Potisk Dovnik,
  • aktiv razrednikov – vodja je učiteljica Hojnik Milena,
  • aktiv za družboslovje – vodja je učiteljica Petra Plevnik,
  • aktiv za naravoslovje – vodja učitelj Marko Pongračič Onič,
  • aktiv tujih jezikov – vodja učiteljica Barbara Topolovec,
  • aktiv učiteljev umetnostnih predmetov – vodja učitelj Mladen Ravnikar.
  • aktiv učiteljev za šport – vodja Kristijan Ilijevec
  • aktiv DSP in nadarjeni – Ana Pačnik