Arhivi Kategorije: Povezave

povezave

Ministrstvo za šolstvo in šport RS  http://www.mss.gov.si/
Zavod Republike Slovenije za šolstvo http://www.zrss.si/
Republiški izpitni center http://www.ric.si/
Zavod za šport RS http://www.rs-rs.si
Občina Slovenska Bistrica http://www.slovenska-bistrica.si
Zavod za zaposlovanje RS http://www.ess.gov.si/
Interaktivni učni portal http://www.e-um.si/

Programi za geometrijo http://www.geogebra.org/cms/
Programi za risanje grafov http://www.padowan.dk/
Časopis za tolmačenje znanosti http://www.kvarkadabra.net/