Arhivi Kategorije: Jedilnik

Šolska prehrana

 

Na šoli je organizirano več obrokov hrane: zajtrk, dopoldanska malica in kosilo. Zajtrk za učence je ob 7.30. Malica  za učence  1. in 2.razreda  je v prvem glavnem odmoru, za učence od 3. do 9.razreda pa v drugem glavnem odmoru. Čas za kosilo je od 12.00 do 13.30.

V šoli skrbimo, da učencem ponudimo raznovrstno  in zdravo prehrano, pri tem pa upoštevamo  smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Šola ima pravila o šolski prehrani, katera je sprejel svet zavoda.

 

Cene šolske prehrane:

OBROK

1.- 5.RAZRED

6. – 9.RAZRED

ZAJTRK

0,40 EUR

O,40 EUR

MALICA

0,80 EUR

0,80 EUR

KOSILO

2,10 EUR

2,30 EUR