Svet šole

Naloge sveta zavoda:

Svet zavoda šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah, če z zakonom ni določeno drugače, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet zavoda OŠ Šmartno na Pohorju:

Svet zavoda šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Modest Motaln, Marijana Pečovnik, Lea Ornik), trije predstavniki staršev (Mojca Pečovnik, Franja Perko, Vojka Motaln) in pet predstavnikov šole (Janja Dušej, Zdenka Koropec, Nevenka Potisk Dovnik, Marica Vrbek, Vida Pliberšek). Predsednica sveta zavoda OŠ Šmartno na Pohorju je Zdenka Kropec.

Za ogled dokumentov  KLIK

(Skupno 74 obiskov, današnjih obiskov 1)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja