DSC_0402

Šolski prostor

1.OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR:

 

 • objekt osnovne šole in pripadajoče funkcionalno zemljišče,
 • športna dvorana in pripadajoče funkcionalno zemljišče.

Pod pripadajoče funkcionalno zemljišče spadajo:šolsko dvorišče, športno igrišče, ograjene površine, ekonomsko dvorišče, površine za prihod v šolo, parkirišče. Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge organizirane dejavnosti.

2. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE   

DSC_0402

 

Šola posluje 5 dni v tednu, in sicer od ponedeljka do petka med 7. in 15.uro. Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Šola ima uradne ure v dopoldanskem času med 8. in 12.uro in ob sredah v popoldanskem času. Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer: govorilne ure, roditeljske sestanke in druge oblike dela s starši.

 

 

3.UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA

DSC_0405

 

Šolski prostor se uporablja za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela učencev šole in drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ter dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj, in oddajanja prostorov v najem (tržna dejavnost).

 

Dostop v šolske prostore

Glavni vhod je namenjen za učence od 1. do 9.razreda, njihove starše oz. spremljevalce in zaposlene. Stranski vhod je namenjen vstopu v šolo zaposlenim in drugim uporabnikom. Vhod je odprt od 6.ure dalje. Odklene ga učiteljica, ki izvaja program jutranjega varstva.

Pot v šolo

 

Učenci na poti v šolo in iz nje upoštevajo pravila prometne varnosti in Načrt varnih šolskih poti. Učence 1.razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba , ki so jo za to pisno pooblastili starši.

Odhajanje učencev iz šole

 

Po končanem pouku se učenci, ki čakajo na prevoz domov, vključijo v organizirano varstvo vozačev, ki traja do 14.ure oz. do odhoda šolskih prevozov. Odhodi učencev med poukom so lahko iz opravičljivih razlogov, kot so : odhod k zdravniku, najavljeni športno treningi, nastop v glasbeni šoli in drugo, na podlagi prošnje staršev. Če ima učenec v šoli zdravstvene težave, šola o tem obvesti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda domov.

 

 

4.ORGANIZACIJA NADZORA

DSC_0406

V šoli je organiziran nadzor, ki preprečuje možnost poškodovanja zgradbe in naprav ter zagotavlja varnost osebam. Tehnični nadzor predstavljata alarmni sistem in sistem za osvetlitev zunanjih površin. Fizični nadzor izvajajo: strokovni delavci, hišnik, informator, čistilka, učenci in mentorji popoldanskih dejavnosti.

 

5.UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb šola izvaja naslednje ukrepe:

 • prepoved uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov,
 • uporabo zaščitnih in varnostnih pripomočkov,
 • upoštevanje navodil iz Požarnega reda,
 • vaje evakuacije za primer nevarnosti,
 • zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite,
 • ukrepanje v primeru poškodb ali slabega počutja učenca,
 • upoštevanje pravil obnašanja v šolskem prostoru,
 • upoštevanje načrta varnih poti v šolo,
 • drugi ukrepi.

 

 

 

 

 

6.VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

 

Šola vzdržuje šolski prostor tako, da je zagotovljena varnost, čistoča, urejenost in namembnost uporabe. Za namen vzdrževanja reda na šoli izvajajo dežurstvo strokovni delavci in učenci. Dežurstvo učiteljev je določeno s Pravilnikom o dežurstvu. Učenci opravljajo rediteljstvo v učilnici, dežurstvo v jedilnici in dežurstvo pri vhodu. Podrobnejša navodila so opredeljena v Nalogah dežurnega učenca. Za čisto in urejeno okolje skrbimo tako, da odpadke mečemo v koše za smeti, skrbimo za higieno v sanitarijah, papirnate brisače uporabljamo namensko, varčujemo z vodo in elektriko. Posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju.

 

(Skupno 63 obiskov, današnjih obiskov 1)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja