Arhivi Kategorije: Nagovor ravnatelja

Šolsko leto 2022-2023

 Poletno zatišje na šoli je preplavil glas naših učenk in učencev. Letos se nam je pridružilo enajst novih prvošolk in prvošolcev. Želimo jim čim bolj radovedno, raziskovalno potovanje skozi njihovo osnovnošolsko šolanje. Letošnje šolsko leto začenjamo v upanju, da nam   COVID 19 ne bo več diktirala življenja na šoli skozi celo šolsko leto. Želimo si, da bi šola delovala  karseda uspešno, da bodo naši učenci pridobili veliko novega znanja v šoli, na dnevih dejavnosti izven šole, ekskurzijah in šolah v naravi. Naš poglavitni cilj je, da skupaj dosežemo zastavljene vzgojne in učne cilje, da se na šoli počutimo varno in dobro, da se družimo in se skupaj veselimo ob koncu šolskega leta.  Kljub deževnemu dnevu ob začetku šolskega leta 2022 – 2023, naj našim učenkam in učencem sije sonce.  Verjamem, da boste v življenje in delo naše šole vnesli nove ideje, bodite vedoželjni in nasmejani. Pomagajte drug drugemu, bodite med seboj strpni in  prispevajte svoj delež v sožitju sobivanja. 

Spoštovani starši, spremljajte vaše otroke na tej poti  skozi šolsko leto, jih vzpodbujajte, se skupaj veselite uspehov  in jim priskočite na pomoč, ko bo ta potrebna.

Spoštovane sodelavke in sodelavci vem, da se zavedamo, da je naš poklic nekaj posebnega in da je dober učitelj pravo poslanstvo in dragocenost. 

V imenu kolektiva OŠ Šmartno na Pohorju Vam želimo vsem uspešno šolsko leto 2022-2023.

Boris Sekol, ravnatelj