Arhivi Kategorije: Zaposleni

Zaposleni

Ime in priimek Delovno mesto
Boris Sekol Ravnatelj, Učitelj Tehnike in tehnologije, naravoslovja
Janja Dušej Učiteljica v 1.  razredu
Nevenka Potisk Dovnik Učiteljica nemščine in OPB,
Melita Gorenak Učiteljica RP, OPB
Jožica Gal Učiteljica matematike
Milena Hojnik Učiteljica kombiniranega 2. In 3. razreda
Kristijan Ilijevec Učitelj športa
Barbara Topolovec Učiteljica angleščine
Bogdana Drozg Onič Učiteljica  kemije in biologije
Nika Verdnik Učiteljica kombiniranega 4. in 5. razreda
Anita Pačnik Pedagoginja – šolsko svetovalno delo
Petra Plevnik Učiteljica slovenščine, knjižničarka, DKE, razredničarka K 6. in 7. razreda
Mladen Ravnikar Učitelj glasbene umetnosti
Vida Samastur Učiteljica geografije, zgodovine, likovne umetnosti, razredničarka K 8.in9. razreda
Margareta Obrovnik Hlačar Učiteljica fizike
Mojca Šega Poslovna sekretarka
 Marija Juhart Računovodja
Sandi Adam Hišnik
Nives Ničič Čistilka
 Vida Pliberšek Čistilka
 Irena Simrajh Kuharica
 Marica Vrbek  Kuharica