INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH

štipendije

Spoštovane učenke, spoštovani učenci!  Cenjeni starši!

Nov zakon o štipendiranju »Zštip -1«  je stopil v veljavo že s 1. 1. 2014.

Več INFORMACIJ o kriterijih za dodeljevanje, ohranitev in vrste štipendij najdete na naslednjih spletnih povezavah:

K A D R O V S K E    Š T I P E N D I J E

Namen kadrovskih štipendij je, da si PODJETJA zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.

Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij.  Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo zaposlitev po končanem šolanju.

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

  • prekoIzmenjevalnice na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
  • naspletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
  • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

V iskanje kadrovskega štipenditorja je tako smiselno vključiti pregledovanje spletnih strani potencialnih kadrovskih štipenditorjev, javnega sklada in RRA, ter pregledovanje javnih občil oziroma vzpostavitev neposrednega stika z delodajalci.

KONTAKTI: BOGDANA FINK   kadrovske[@]sklad-kadri.si

DUŠAN MIKUŽ  kadrovske.ess[@]sklad-kadri.si

—————————————————————————————————————

D R Ž A V N E    Š T I P E N D I J E

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE dodeljujejo Centri za socialno delo. Zakon določa, da državna štipendija upravičencu – državljanu RS – pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto posebej.

Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Dijaki naj vlogo za dodelitev državne štipendije VLOŽIJO V MESECU AVGUSTU, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s  1. SEPTEMBROM. Vlogo je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo.

* Podrobneje so pogoji, višina državne štipendije in dodatki, trajanje štipendiranja in podobno obrazloženi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). KORISTNA POVEZAVA: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. www.mddsz.gov.si

——————————————————————————————-

Š T I P E N D I J E   ZA   D E F I C I T A R N E    P O K L I C E

Štipendija za deficitarne poklice je namenjena tistim, ki se izobražujejo na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v politiki štipendiranja.

Politiko štipendiranja sprejme Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let, v kateri določi med drugim ravni izobraževanja in izobraževalne programe, ki se spodbujajo preko štipendij za deficitarne poklice.

Sklad razpis štipendij za deficitarne poklice OBJAVI VSAKO LETO DO KONCA JANUARJA, pri čemer bo prvi razpis objavljen po sprejemu politike štipendiranja.

* ZAKONODAJA: Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)

—————————————————————————————————————

Z O I S O V E    Š T I P E N D I J E

ZOISOVE ŠTIPENDIJE se dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Namenjene so spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe, odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje in izbiro izobraževalnega programa, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti.  Zoisove štipendije podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, pridobijo pa jo lahko dijaki, študenti ali udeleženci izobraževanja odraslih.

PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE:

od šolskega oziroma študijskega leta 2014/2015 dalje vlagatelji uveljavljajo po novem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1). Ti vlagatelji so vsi, ki:

  • prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, npr. iz osnovne v srednjo šolo, iz srednje šole na študij itd., ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne,

ali se vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa, pa v predhodnem letu niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala.  PRIPOROČLJIV je PREGLED ZAKONODAJE:

———————————————————————————————-

O B Č I N S K E    Š T I P E N D I J E

Veliko slovenskih občin (tudi Občina Slov. Bistrica) razpisuje različne štipendije. Pogoji za pridobitev so različni – včasih gre za štipendije za najbolj nadarjene, drugič za tiste iz socialno šibkejšega okolja in podobno, ali pa je meril več. Pogoje za pridobitev določi vsaka občina zase, enako velja tudi za višino štipendije.   Nekatere občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem.

———————————————————————————————-

Mnogo uspehov in pozitivnih izkušenj pri vključevanju v srednješolske programe in nove razredne sredine.  Dobro se pozanimajte glede urejanja štipendij in oddaje vlog zanje.

Vse lepo še naprej, predvsem sproščene, prijetne, sončne in nadvse zanimive počitnice.

Šolska svetovalna delavka in razredničarka 9. razreda.

(Skupno 43 obiskov, današnjih obiskov 1)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja