Obeležitev Dneva reformacije

Dan reformacije je v Sloveniji državni praznik in dela prost dan. Obeležuje se 31. oktobra in je posvečen reformaciji, verskemu, družbeno-političnemu in kulturnemu gibanju v 16. stoletju, ki je Slovencem prineslo prve tiskane knjige v slovenščini, prvo slovnico in s tem slovenski knjižni jezik. Najvplivnejši slovenski predstavnik reformacije je bil Primož Trubar, ki je bil avtor prvih natisnjenih knjig v slovenščini, Katekizma in Abecednika (obe sta izšli leta 1550). Drugi vidni predstavniki reformacije v Sloveniji so bili Jurij Dalmatin, Adam Bohorič  in Sebastijan Krelj.  Tudi na naši šoli vsako leto obeležimo ta pomembni dogodek.

Noč čarovnic

Noč čarovnic (znana tudi po izrazu Halloween) je “praznik”, ki ga obeležujemo v noči iz 31. oktobra na 1. november. V resnici predstavlja okrajšavo za »All Hallow’s Eve« oziroma »Hallow Eve« (večer vseh svetih oziroma večer pred vsemi svetimi).  S katoliškimu praznikom vseh svetih nima nobene povezave oz. si je zaradi izvora iz predkrščanskih keltskih obredov celo v nasprotju. Zelo priljubljen običaj za noč čarovnic je izrezovanje buč, v katere se potem vstavi sveča.